Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Psykoedukation

Forståelse og bevidsthed om egen diagnose og adfærd.

Psykoedukation er en behandlingsform, som især benyttes i behandlingspsykiatrien. Psykoedukation består i at man “uddanner” patienter og pårørende til en mere omfattende og mere detaljeret forståelse af diagnoser, behandling og adfærd.

Det kan være en stor hjælp i behandlingsarbejdet, hvis en klient eller patient har en god forståelse af sin egen diagnose, oplevelser og adfærd. Det kan f.eks. gøre det lettere for terapeuten at forklare hvad, der er målsætningen for en del af terapien. Det kan på den måde skabe et bedre og tættere samarbejde mellem klient og terapeut.

Det betyder samtidig, at man kan blive bedre til at tackle sit liv og sørge for, at man ikke får tilbagefald.

På STU Norddjurs henter vi inspiration i Psykoedukationen og gennem samtaler med den studerende bliver denne gjort bevidst om egen diagnose og forståelse af denne. Disse samtaler er med til at styrke den unges personlige udvikling gennem sit STU forløb.