Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

NADA

National Acupuncture Dextoxification Association

NADA er en non-verbal metode med fokus på meditation, recovery, empowerment og personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder.

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling. Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk.

NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.

Hvem må udføre metoden på STU Norddjurs

Et NADA-diplom kan kun udstedes af godkendte instruktører. Kurset er standardiseret for at møde internationale kvalitetskrav og leve op til NADA´s sociale filosofi og formålet med metoden.

NADA-metoden er et recovery-program samt meditation mere end det er akupunktur. For at understrege, at fokus ikke ligger på akupunktur kaldes en person, som har gennemført kurset i USA, for ADS (Acudetox Specialist).

Formålet med NADA-metoden er, at den skal anvendes så snart behovet opstår og gerne inden anden behandling. Alle må lære metoden. Det er således ikke usædvanligt at brugere og pårørende til eksempelvis psykisk sårbare mennesker lærer metoden og bruger NADA i det civile liv.

På STU Norddjurs har vi én underviser der er ADS, altså uddannet i NADA.

Hvordan bruger vi det

Først og fremmest indhenter vi tilladelse fra studerende, der er under 18 år. Alle interesserede studerende tilbydes NADA, hvis vi samtidig vurderer at den studerende vil profitere heraf. Når det formelle er på plads, og den enkelte studerende og vores ADS’er er enige om et NADA-forløb, sætter vi processen igang. Længden på én behandling tager ca. 45 min og det samlede antal behandlinger varierer fra person til person.

NADA er typisk et gruppeforløb, og tilbydes på STU Norddjurs på tværs af linjerne i forbindelse med fælles-fagene og efter behov i videst muligt omfang.

Nada      Nada I Brug