Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Satellitten

I Satellitten tager vi udgangspunkt i den enkelte og dennes behov for at opnå trivsel i dagligdagen.

Undervisning på Satellitten er forbeholdt studerende, som har behov for 1:1 støtte.

Vi arbejder målrettet på at bibeholde det tillærte fra tidligere skolegange og tilvænner de studerende til at få så velfungerende et voksenliv som muligt.

Vi udvikler de studerendes sociale, personlige og faglige kompetencer. 

Satellittens undervisningslokale er en pavillon placeret lige overfor STU på Aktivitetscenter Nærhedens grund.

De studerende har deres eget rum, som de kan trække sig tilbage i samt et fælles rum, som danner rammen for undervisningen.