Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Optagelse

Kontakt din UU-vejleder hvis du er interesseret i STU Norddjurs

For at kunne starte på STU Norddjurs, skal du være godkendt som STU-elev.

Derfor skal du kontakte din uddannelsesvejleder, hvis du er interesseret i STU Norddjurs.

Din uddannelsesvejleder laver en undersøgelse af dig og dine behov og indstiller dig til STU Norddjurs. 

Indstillingen bliver behandlet af et visitationsudvalg, som træffer afgørelse om hvorvidt du er i målgruppen for STU.

Hvis du bliver godkendt, vil vi glæde os til at byde dig velkommen på STU Norddjurs.

Kontakt din UU-vejleder for at arrangere et besøg på STU Norddjurs inden opstart.

Læs mere om målgruppe og optagelse i STU lovgivningen.