Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Joblinjen

Joblinjen er for dig der gerne vil udvikle dig personligt, socialt og fagligt gennem en overvejende praktisk-orienteret undervisning.

Undervisningen på Joblinjen skifter mellem fysisk/praktisk arbejde og fælles klasse-undervisning.

På Joblinjen kan du som studerende arbejde på forskellige værksteder. Blandt andet træværksted, køkken, pedel/service og krea. Du kan tilegne dig praktiske færdigheder og samtidig blive klogere på dine evner og interesser. Dette kombineres med virksomhedsbesøg for at blive klogere på hvad der forventes på arbejdsmarkedet.

Joblinjens undervisningslokale ligger i samme bygning som krea, værksted, hal og køkken, som danner rammen om det praktiske arbejde.

Som led i at blive en selvstændig voksen på vej til afklaring af bolig og forsørgelsesgrundlag, kigger vi på forskellige boformer, personlig økonomi, sociale omgangsformer, selvtransportering, jobsøgning og selvstændig livsførelse, herunder en aktiv fritid.

Dagligdagen:

Nogle studerende møder ind i klassen til en morgensnak, mens andre går direkte i diverse værksteder og i gang med det praktiske arbejde. Nogle dage vil der være mulighed for at arbejde praktisk hele dagen, mens der andre dage vil indgå fællesundervisning, som består af oplæg og dialog/gode snakke på linjen.

Der er hele tiden studerende i gang på Joblinjen, men der er også mulighed for at trække sig fra det sociale samspil/aktiviteterne og tage en kort pause. Den overvejende del af dagen foregår dog i et samspil med de andre studerende på linjen.