Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vision og kerneopgave

Med udgangspunkt i den enkelte og med fokus på at udvikle handlekraft og livsduelighed.

Vores vision

STU Norddjurs danner ramme for, at unge mennesker kan udvikle sig som livsglade og aktive samfundsborgere i et rummeligt og mangfoldigt læringsmiljø, hvor vi engagerer og inddrager det omkringliggende samfund til at skabe muligheder for de unges udfoldelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og i fritidslivet.

Tilgang til læring

Vi har en kreativ og rummelig undervisningstilgang, der tager udgangspunkt i den enkelte unges motivation og læringsstil.

Handlekraft

Vi tilrettelægger undervisning og læring, der sigter mod at gøre vores elever så handlekraftige i eget liv som muligt. Vi arbejder for at eleverne kan håndtere hverdagens udfordringer og udvikle strategier og kompetencer til at begå sig i det sociale fællesskab.

Livsduelighed

Vi arbejder for, at vores elever kan være aktive samfundsborgere, hvor den enkelte unge engagerer sig og tager ansvar for eget liv.

Kerneopgaven

Vi udvikler inddragende og udfordrende læringsforløb, der skaber øget livsmestring og giver vores studerende mod til at handle.