Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om os

Vi tilbyder dig...

  • En uddannelse, der kan hjælpe med at afklare dine fremtidsønsker og planer.
  • Et uddannelsesmiljø, der gør dig klar til voksenlivet.
  • Målrettet udfordring, der er tilpasset efter dine ønsker og behov.
  • En uddannelse med et helhedsorienteret perspektiv.
  • Engageret personale, der baserer deres pædagogiske praksis på høj faglighed og professionalisme.
  • Transportordning for dig der endnu ikke kan transportere dig selv.

Personlig indsigt og udvikling

På STU Norddjurs tilbyder vi særligt tilrettelagte læringsforløb til vores studerende. Vores læringsforløb har to overordnede mål:

1. At den studerende bliver klogere på sig selv – begrænsninger og kompetencer.

2. At den studerende opnår de nødvendige ressourcer til at mestre livet.

Den enkelte studerendes undervisning fokuserer på zone for nærmeste udvikling, hvilket betyder, at vi ser behovet hos den enkelte og tilpasser forventninger og udfordringer ud fra dagsform og behov, men stadig med fokus på de overordnede og mindre mål.

Trygt læringsmiljø

Vores rammer er indrettet til forskellige læringsstile. STU Norddjurs arbejder med individuel tilpasning i fællesskabet, hvilket betyder, at vi tilstræber, at vores studerende indgår i undervisningen, men på individuelle vilkår.

Skolens faciliteter gør det muligt at tilbyde undervisning, der varierer fra undervisning i hold, mindre grupper til individuelle forløb. Se mere om faciliteter i fanen til venstre.

Vi har et trygt ungdomsmiljø med højt til loftet og hvor de studerende, med og uden støtte, lærer at begå sig i sociale kontekster. Vi giver de studerende mulighed for at afprøve og udfordre sig selv i sociale relationer.

Struktur og målrettethed

Vores hverdag er præget af omskiftelighed og stor variation. Derfor er det vigtigt for os at arbejde struktureret og målrettet i vores undervisning og pædagogiske praksis. Stort set alle vores handlinger baseres på, hvilke mål, der er opstillet for den studerende.